Po včerajších protestoch v Bratislave je internet zaplnený fantastickými videami, množstvami extrémne rozhorčených diskutérov, účastníkov protestov, ale aj ľudí, ktorí si zastávajú policajtov. Nám nezostáva nič iné, než pre širokú verejnosť zhrnúť fakty a mýty, ktoré sú spojené s verejnými zhromaždeniami…

1. Policajti sú pri zhromaždeniach verejní nepriatelia č. 1 – Stačí byť priemerne inteligenčne vybaveným jedincom, aby boli zrejmé nasledujúce premenné. Úlohy Policajného zboru sú stanovené zákonom, jednou zo základných úloh Policajného zboru je ochrana verejného poriadku a jeho povinnosťou je vykonať všetky opatrenia na to, aby v prípade jeho narušenia, bol bezodkladne obnovený. Je logické a opodstatnené, ak policajti idú vykonať služobné zákroky na zhromaždeniach práve v čase, keď je vyhlásený núdzový stav a je vydaný zákaz zhromažďovania. Policajti majú tiež svoje názory, rovnako ako pokojne zhromaždení môžu nesúhlasiť s určitým opatrením alebo postupom. Verejný záujem však kladú pred svoj záujem a tak zostávajú zdržanliví, nestranní a objektívni. Pretože musia, pretože prisahali. 

2. Na policajtov treba nadávať, útočiť, resp. hádzať predmety, lebo zastávajú toho, proti komu sa protestuje – opäť, zas a znova. Nie je potrebná žiadna špeciálna mentálna kapacita na to, aby si, hoci aj nezainteresované osoby, uvedomili, že policajti dbajú na ochranu verejného poriadku bez ohľadu na to, či je vláda tvorená konzervatívnymi, liberálnymi, pravicovými alebo ľavicovými stranami. Policajti sú, v demokratickej spoločnosti, povinní ochraňovať verejný poriadok bez ohľadu na to, či vo vláde je ten či onen, či sa protestuje proti klimatickým zmenám, poslancom NR SR alebo epidemiologickým opatreniam. Pre niekoho žiaľ, pre väčšinu – vďaka Bohu.

3. Ak si na protest oblečiem vlajku, obraz Štúra alebo do rúk vezmem dieťa, tak mám nesmrteľnosť – nie, takto to nefunguje. Bez ohľadu na to, ako legitímny alebo spravodlivý záujem zastávajú protestujúci, nie je cestou bezhlavo nerešpektovať policajtov a schovávať sa za „vyššie dobro“. Hlboko odsudzujeme konanie osôb, ktoré môže napadnúť to, že keď si na ruky vezmú dieťa, môžu robiť čokoľvek. Stačí to prirovnať k prípadu, kedy si terorista s automatickou zbraňou, náhodne strieľajúci okoloidúcich, vezme na ruky dieťa a ráta, že voči nemu policajti nezakročia. Omyl. V takomto prípade je na mieste odsúdiť dotknutú osobu, nie policajtov. Stálo by za zváženie zaoberať sa vyvodením zodpovednosti voči dotknutému, ktorý maloletú osobu priamo ohrozil a postavil sa s ňou pred vodné delo. Podobne na policajtov neplatí ani kľakanie si, či iné konanie, ktoré provokatéri používajú výlučne s cieľom dostať sa do role mučeníkov a čakať, z koľkých uhlov sa podarí takéto fantastické zábery natočiť. Našťastie, veľká časť verejnosti, čo je badateľné aj v diskusiách na našej facebookovej skupine, vie takéto prvoplánové a z kontextu vytrhnuté videá odhaliť a odsúdiť skôr ich autora ako povinnosť si plniacich policajtov.

4. Keď nás policajti nechajú urážať politikov alebo iné osoby, môžeme všetko – Nie. Policajti použijú donucovacie prostriedky až ako krajnú možnosť. Policajti, resp. velitelia zákrokov pod jednotným velením, sú si dobre vedomí toho, kedy už neexistuje iná možnosť ako zabezpečiť ochranu verejného poriadku, zákonom chránených záujmov a hodnôt inak, ako poslednou možnosťou – donucovacími prostriedkami. Policajti nejdú na podobné opatrenia za účelom udrieť si, odreagovať sa alebo vybiť si stres. Práve naopak, takto k tomu často pristupujú protestujúci a niektorí zhromaždení sa zúčastnia výlučne s cieľom vyventilovať si frustráciu…

5. Policajti sú panáci, ktorým, keď budem nadávať, musia to strpieť – Zabudnite. Nie, nie, žiadna právna norma, žiadny predpis, ani žiadne želanie mnohých nestanovuje právne záväznú povinnosť policajtov strpieť urážky, oblievanie, či iné ponižovanie. Tým, že sa policajt oblečie do uniformy, nestáva sa podčlovekom. Urážky, vykrikovanie vulgarizmov a iné ponižovanie policajtov, najlepšie v dave a ešte lepšie so zakrytou tvárou, je len prejavom úbohosti jedincov, ktorí tak len demonštrujú vlastnú slabomyseľnosť. Verte, že všetci zakročujúci policajti by si radšej sobotné popoludnie vychutnali s vlastnými rodinami, ako sa podrobovali testu trpezlivosti a riskovali vlastné životy a zdravie kvôli hŕstke provokatérov, ktorá dokáže aj pokojné podujatie zmeniť na bojisko.

6. Ak hodím do policajtov kameň alebo napadnem policajta v dave, nič sa nedeje – Tak tu nepotešíme všetkých sobotňajších hrdinov, ktorí si myslia, že na verejnom zhromaždení je všetko možné. Pamätajte – napadnete policajta, príde trest! Osoby napádajúce policajtov sa dopúšťajú trestného činu útoku na verejného činiteľa, za ktorého spáchanie v čase krízovej situácie hrozí trest odňatia slobody na dvanásť až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Ako autori projektu Poradca Policajta máme za to, že medzi konaním útočníkov v tomto prípade existovala priama príčinná súvislosť, resp. miestna aj časová nadväznosť na aktuálne platný núdzový stav a tak ich konanie by malo by malo byť nepochybne kvalifikované ako obzvlášť závažný zločin.

7. Stačí sa naučiť plynulo povedať slová a slovné spojenia „nulitný, ľudské právo, ústava, policajná brutalita“ a policajti sú bezmocní. Policajti zakročujúci na mieste samom a ani rôzni samozvaní právni experti nemôžu záväzne určiť nulitu právnej normy alebo aktu a na prekvapenie absolventov vysokej školy života, nie je im ani zverené oprávnenie posudzovať ústavnú konformitu právnych predpisov. Nepomôže, keď budete na policajtov nesúvislo kričať slová, ktorých význam je vám prevažne skrytý, na druhej strane pomôžete policajtom spoznať vo vás tradičných provokatérov a potenciálnych výtržníkov.

A teraz pár slov k policajtom, ktorí zakročovali, od radových členov poriadkových síl po veliteľov zákrokov a opatrení. Páni kolegovia – ďakujeme a klobúk dole. Nenechali ste sa vyprovokovať, zniesli ste to, čo by bežný človek nezniesol, komunikovali ste, opakovane vyzývali, silu použili až tam, kde to bolo nevyhnutné. Úlohy uložené zákonom ste naplnili do bodky a pre nás a všetkých slušných ľudí ste včerajšími víťazmi Vy!