Vitajte na stránke Poradca Policajta!

Vyberte si, prosím, z najaktuálnejších článkov nižšie alebo pokračujte výberom kategórie z horného menu. Prajeme Vám príjemné a hodnotné čítanie!

Záverečná správa Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského

Dňa 16.04.2021 vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR oficiálnu záverečnú správu  Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského v ÚVV a ÚVTOS Prešov. Len pripomenieme, že Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo v januári 2021 kontrolnú Komisiu v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov zo dňa 29....

Pripravovaná novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe

Jednou z aktuálnych tém, ktorou sa v súčasnosti Ministerstvo vnútra SR, zaoberá je novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Jej účinnosť by mala podľa predpokladu navrhovateľa nastať k 01.09.2021. Nakoľko...