Vážení kolegovia a čitatelia.

V nasledujúcom článku, ktorý je jedným zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní priestupkov) alebo v niektorých prípadoch toto vyšetrovanie či odhaľovanie správne usmerniť. Nakoľko ide o voľne dostupné internetové stránky ako i informácie na nich, často dokážu byť nápomocné aj v oblasti Vašich súkromnoprávnych vzťahov.

Objasňovanie protiprávnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu

IP adresa je pojem, s ktorým sa v prípade protiprávnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu často stretávame. Zjednodušene povedané ide o číselný identifikátor počítača v sieti. Po kvalifikovanom zistení IP adresy nasleduje stotožnenie jej providera – teda poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý konkrétnemu užívateľovi túto IP adresu pridelil. Toto je možné napríklad využitím internetovej stránky: www.ripe.net. V hornom riadku do vyhľadávača zadáme celú IP adresu a následne nám stránka oznámi jej poskytovateľa. Zistenie poskytovateľa IP adresy je základným krokom k tomu, aby sme vedeli koho (spravidla akú spoločnosť) máme osloviť za účelom odhalenia totožnosti jej užívateľa, ktorému bola táto IP adresa pridelená.

Pre lokalizáciu IP adresy (umiestnenie jej približnej polohy) je ľahko využiteľná stránka: http://en.utrace.de. V hornom riadku opäť zadáme celú IP adresu a na mape nám stránka zobrazí jej približnú lokalizáciu. Upozorňujeme, že lokalizácia IP adresy je len orientačná a skôr je využiteľná pri identifikácii krajiny jej umiestnenia (v krajnom prípade mesta či obce), ako presného miesta.

Pri existencii internetovej stránky a potreby zistenia jej vlastníka, resp. prevádzkovateľa použite internetovú stránku https://whois.com/. Opäť zadáme názov internetovej stránky (môže byť aj vo formáte bez „www.“) a vyhľadávač nám zobrazí požadované údaje – vlastníka či prevádzkovateľa internetovej stránky.

Pripomíname tiež, že v prípade záujmu stotožnenia konkrétnej fyzickej či právnickej osobe, ktorej poskytovateľ (provider) internetového pripojenia pridelil nami zisťovanú a ustálenú IP adresu je potrebné, z dôvodu zákonnosti získania tohto dôkazu, využiť postup upravený v § 116 Trestného poriadku.

Často prešetrovanými trestnými činmi (či priestupkami) sú aj podvody (priestupky proti majetku) páchané prostredníctvom stránky www.bazos.sk. Napríklad vyššie uvedeným postupom, teda využitím stránky https://whois.net/, sa dá ľahko zistiť, že uvedenú stránku prevádzkuje  Ing. Radim Smička, IČO: 65773551, so sídlom Dubany č. 17, Kralice na Hané, 798 12 Česká republika. V prípade záujmu a potreby je možné dotknutú osobu kontaktovať na adrese podpora@bazos.sk, ktorá Vám, podľa našich doterajších skúseností, poskytne potrebnú súčinnosť (napr. uvedením IP adresy zadávateľa inzerátu, telefónneho čísla uvedeného pri jeho zadávaní, na ktoré bola zaslaná SMS s overovacím kódom a podobne). Nie je tak potrebné postupovať prostredníctvom žiadosti o právnu pomoc do Českej republiky. Postup, ako si získať ďalšie informácie o takto zistenej IP adrese, je už opísaný vyššie.

Veľmi známy portál www.pokec.sk prevádzkuje spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia SK, a.s., so sídlom Bratislava, Prievozská č. 14. Stránka https://whois.net/ obsahuje aj kontaktné údaje na dotknutú spoločnosť.