Len pred pár týždňami slovenské média zverejnili správu o policajtovi, ktorý vážne zranil zadržaného muža, keď ho sotil do cely. Podľa zverejnených záberov sa mnohým diskutujúcim na internete zdalo, že na odsúdenie policajta, zjednodušene povedané, vôbec nebol dôvod. V rámci zachovania objektivity a akejsi rovnosti zbraní, prinášame rozhovor s dotknutým policajtom, keďže v žiadnej z reportáží mu nebola daná možnosť sa vyjadriť. Pozrime sa, ako ku skutku došlo z pohľadu tohto neprávoplatne odsúdeného policajta. Jeho totožnosť nezverejňujeme, pre tento článok ho nazvime kolegom.

Kolega, ako dlho pracujete v PZ a na akej pozícií?

V polícií som už takmer 15 rokov, pracoval som na obvodnom oddelení a už desať rokov budem na pohotovostnej motorizovanej jednotke. Dlhé roky som teda pôsobil ako policajt prvého kontaktu, takpovediac na ulici.

Aký bol priebeh Vašej štátnej služby z pohľadu trestania, či odmeňovania?

Asi ako každý policajt, bol som aj trestaný, aj odmeňovaný. Najmä v prvých rokoch služby som dostal aj percentá, išlo však o drobné prehrešky, či už nedostatky v spisoch alebo neúčasť na kontrolnom bode, nebolo tam však nič nejako závažné. Potom však, od roku 2010 som bol len odmeňovaný, viackrát za zadržanie páchateľov, raz aj ministrom vnútra, a bol som aj mimoriadne povýšený za dlhodobé a kvalitné príkladné plnenie služobných úloh.

Teda možno povedať, že toto je prvýkrát, čo ste sa dostali do tak vážnej situácie?

Áno, presne tak. Okrem tohto incidentu som nemal nikdy takýto problém.

Čo sa vlastne v ten deň stalo?

Bolo to ešte v decembri 2016, mal som nočnú službu ako referent PMJ. Dostali sme hlásenie z operačného strediska o tom, že oznamovateľ ide za vozidlom, ktorého vodič je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Podozrivého vodiča sme zastavili predpísaným spôsobom na ul. Električnej v Trenčíne a podrobili ho dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny – 1,18 mg/l. Už keď vystúpil z auta bolo vidieť, že je riadne pod vplyvom alkoholu, potácal sa, mal oblečené trakové montérky, pričom tieto mal oblečené naopak – na týchto montérkach je vačok na bruchu, ale on ho mal na chrbte. Tak sme ho obmedzili a predviedli na OO PZ Trenčín. Musel som mu pomáhať z auta von, čo nebol schopný sám vystúpiť. Potácal sa a knísal sa. Na OO PZ Trenčín sme mu potom dali opakovanú dychovú skúšku a tá bola s výsledkom 1,24 mg/l.

Ako sa správal vodič?

Keď sme mu robili bezpečnostnú prehliadku, tak nám pritom nadával. Stále mal nejaké pripomienky, bol drzý a arogantný. Hovoril, že on má veľa peňazí a že on tam nebude.

Kam bol umiestnený po tom, čo ste mu obmedzili osobnú slobodu?

Bol umiestnený do priestoru pre predvedené osoby a my sme išli spisovať zápisnicu.

Kvôli čomu potom išiel von a následne späť, keď došlo k jeho zraneniu?

Asi po 10-15 minútach nám kolega povedal, že tento pán klope na dvere, tak treba ísť za ním. Zobral som kľúče a išiel som sa tam pozrieť. Prišiel som k dverám a odomkol som ich, po čom mi táto osoba doslova povedala, že potrebuje ísť šťať. Na to som mu povedal, aby išiel na záchod. On sa dal do pohybu a sácalo ho. Ja som ho pridržiaval po ceste na záchod, pričom som mu aj otváral dvere. Vykonal potrebu a vyšiel do chodbičky, kde sa oprel a hovoril mi, aby sme ho pustili, že chce fajčiť a ísť domov, že on tu nebude. Potom som mu už povedal, že ide naspäť do miestnosti pre predvedených. Jemne som ho chytil za lakeť a povedal som mu, aby išiel do tej miestnosti. On išiel potácajúc sa k miestnosti.

Môžete opísať, ako došlo k samotnému soteniu, ktoré Vám je kladené za vinu?

Postavil sa pred miestnosť chrbtom k dverám, ktoré boli v tom čase otvorené, pričom začal so mnou a s kolegom komunikovať tak, že chce ísť domov, chcel fajčiť, že on v cele nebude, a že ho zadržiavame neoprávnene. Povedal som mu na to, že o tom, kedy pôjde preč, rozhodne prokurátor. To sa mu snažil vysvetliť aj kolega. Táto osoba pod vplyvom alkoholu sa stále potácala, knísala, pričom sa zapotácala smerom na mňa a ja som inštinktívne vystrel pravú ruku s otvorenou dlaňou priamo pred neho a ako dopadol na moju ruku, tak sa odrazil a padol nekontrolovateľne smerom dozadu cez otvorené dvere do miestnosti pre predvedených, pričom narazil zadnou časťou hlavy o protiľahlú stenu.

Kde bol v inkriminovanom okamihu Váš kolega?

Kolega stál za mnou, meter až meter a pol. Po incidente mi povedal, že ani nevie, o čo sa dotyčný buchol, keďže stál za mnou.

Aká bola Vaša reakcia na jeho pád?

Ako padol, ostal som preľaknutý a keďže ostal ležať, hneď som k nemu prikročil a videl som, že mu z nosa tečie krv.

Poskytli ste mu prvú pomoc?

Samozrejme, dal som ho do stabilizovanej polohy, pričom dýchal a mal zatvorené oči. Kričal som, aby zavolali RZP a doniesli vodu. Doniesli mi vodu a trochu som ho oblial, na čo sa prebral. Postavil sa a ja som mu pomohol posadiť sa na lavičku vo vestibule. Znova začal hrešiť a nadávať a vtom prišla na OO PZ RZP. Pán sa sám postavil a po svojich, za podopierania pracovníkov RZP, prešiel do sanitky, pričom som počul, že povedal, že si ide zamknúť izbu.

Bola zranený muž aj hospitalizovaný?

Bol hospitalizovaný cca 4 dni vo fakultnej nemocnici, pričom ho museli pripútať na lôžko, nakoľko bol agresívny.  On mohol ísť po dvoch dňoch domov, ale nakoľko dostal abstinenčné príznaky, museli si ho tam nechať dlhšie.

Aké zranenia mu vznikli následkom pádu?

Zlomenina spodiny lebečnej, zlomenina výbežku záhlavovej kosti, krvácanie pod pavúčnicu, krvácanie pod mozgové obaly a pomliaždenie v ľavom čelovom laloku mozgu. Prišlo pritom k poškodeniu pre život dôležitého orgánu (mozgu) a v dôsledku zranení bol závažným spôsobom obmedzený v obvyklom spôsobe života po dobu viac ako 42 dní. Na súde však uviedol, že nemá žiadne trvalé následky.

Čo samotné vyšetrovanie?

Nechal som sa zastupovať advokátom, nakoľko začali trestné stíhanie pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Z kolegu z OO PZ urobili hlavného svedka. Tento kolega, keď sa to stalo, tak stál za mojím chrbtom, pričom vo výsluchu uviedol, že nevidel, kde padol poškodený. Najprv vo výsluchoch uvádzal, že som ho udrel, potom to bolo niečo medzi úderom a potlačením, taktiež uviedol, že som mal ruky pri tele keď sa to stalo. Na súde zase uvádzal, že som mal ruky pri hrudníku a že asi išlo o nejaký tlakový úder.  Pričom nikde ani v obžalobe ani v trestnom rozkaze sa neuvádza slovo úder, ale že som narazil rukou do oblasti hrudníka poškodeného, pričom v znaleckom posudku menovaný nemá žiadne zranenia na hrudníku ani nikde inde. Všetko písal pritom do SAP ako stála služba a nikde nie je spomenutý žiadny úder ani nič podobné.

Poškodený si zase nič nepamätal a zrazu po mojom obvinení uviedol, že si pamätá ako som ho udrel a spadol. Keď sa ho právnik pýtal, že ako si zrazu spomenul tak uviedol, že vypovedá tak, lebo boli za ním nejakí policajti a povedali mu ako sa to stalo a že majú video a všetko. Tak preto tak vypovedá. To je aj takto zaprotokolované v jeho výpovedi.

Na súde si už poškodený pamätal komplet všetko – pričom znalec uviedol, že s jeho hladinou alkoholu si nemôže pamätať vôbec nič. Ale advokát ho otázkami uzemnil a vyvrátil celú jeho výpoveď, nakoľko ani nevedel kde sa to stalo. Jeho výpoveď nebrali ani do úvahy.  Ja som mu dal tiež otázku, či si ma pamätá, keď vie ako sa volám. Na to neodpovedal a ďalej som mu uviedol, že som bol už odvtedy s ním 4x, nakoľko tam, kde býva – taká ubytovňa pre bezdomovcov a sociálne prípady, som bol 4x na zákroku a bavili sme sa spolu a vždy bol značne pod vplyvom alkoholu. Tiež mi na to neodpovedal.

Ako vnímalo túto situáciu Vaše bezprostredné okolie?

Reakcie kolegov sú také, že stoja za mnou. Ako to vnímajú nadriadení neviem, ale na súde bol na mňa pozitívny posudok. A okolie? Keby to nebolo v TV, tak to ani nikto nevie. Ale zvažujem podať na prokuratúru trestné oznámenie, nakoľko som nedal súhlas na moje natáčanie, pričom som im to uviedol pred pojednávacou miestnosťou, že im nedávam súhlas na moje natáčanie, pričom TV Markíza ukázala moju tvár a TV JOJ zase uviedla moje meno – čo je zase osobný údaj.

Aký trest Vám bol uložený?

Trestným rozkazom mi bol uložený peňažný trest vo výmere 600,-€.

Podali ste voči nemu odpor?

Samozrejme, hneď na mieste.

Na záver obligatórna otázka: Cítite sa byť vinný zo skutku, ktorý sa Vám kladie za vinu?

Cítim sa byť nevinný, nakoľko sa to nestalo tak, ako sa uvádza.  Ja som menovaného neudrel, čo je aj napísané v trestnom rozkaze. Je tam uvedené, že som narazil mojou rukou do oblasti jeho hrudníka, ale menovaný sa zapotácal na mňa a ja som zdvihol inštinktívne ruku pred seba a vtedy došlo k jedinému kontaktu medzi poškodený a mnou. On narazil do mojej ruky. Taktiež aj znalec uvádza, že z jeho praxe vie, že keď niekto na niekoho padá, tak zdvihne inštinktívne ruku pred seba. A moja ruka išla zdola nahor. Aj samotný trestný rozkaz uvádza, že som citujem „ tomuto narazil rukou do hrudníka, na čo poškodený padol do miestnosti číslo 137 na chrbát a temeno hlavy v dôsledku narušenia stability zapríčinenej prítomnosťou známok opitosti.“ Tým je asi povedané všetko.

Kolega, v mene projektu Poradca Policajta Vám ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám, aby skutočná pravda vyšla najavo, nech súd správne a objektívne zistí a vyhodnotí všetky relevantné okolnosti, a nech sa Vám v službe už nikdy podobné problémy neprihodia. JUDr. Michal Šándor, JUDr. Adam Samuel