Nami len nedávno zverejnený návrh „advokáta policajtov“ sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou. V tej súvislosti prinášame praktický príklad, kedy by advokát policajtov mohol pomôcť, keď bol policajt, ktorý riadne a zákonne vykonával svoju právomoc, verejne pranierovaný a bol odkázaný na to, aby si svoje práva chránil sám. V tomto prípade mu bol nápomocný aj jeho nadriadený, čo rozhodne vítame. Zhovárali sme sa s kolegom Ladislavom Turbom, starším referentom OS OPO KR PZ v Nitre.

Kolega, ako dlho pracujete v PZ a na akých pozíciách?

V Policajnom zbore pracujem desiaty rok. Začal som v Bratislave, následne som nastúpil na ODI OR PZ Nitra ako referent. Po určitom čase som zmenil miesto na OPO KR PZ v Nitre na pozíciu referent, kde som sa posunul na staršieho referenta.

Zaujíma nás incident ešte z leta 2014, ktorý prebehol asi všetkými médiami, pripomeniete nám, o čo išlo?

Vtedy som pracoval ako referent ODI, vykonávali sme meranie rýchlosti v mestskej časti Nitra – Dražovce. Pritom sme zistili vodiča – priestupcu, ktorý nedodržal stanovenú rýchlosť v obci 50 km/h a túto prekročil o 33 km/h.

Ako sa vodič správal?

Správal sa slušne.

Bolo toto riešenie priestupku niečím neobvyklé?

Vodič nám hneď uviedol, či sa to nedá riešiť napomenutím, čo ma osobne prekvapilo, že ,,si pýta závažné porušenie pravidiel v cestnej premávke vyriešiť napomenutím“, podľa môjho názoru asi mal viac skúseností s porušovaním pravidiel v cestnej premávke. Potom následne (podľa môjho názoru), keď vedel, že nebude vyriešený napomenutím, začal hovoriť, že vezie syna k lekárovi do Topoľčian. Vodiča sme sa pýtali, či ide o urgentný život ohrozujúci stav, na čo povedal, že nie, že iba nestíha a preto sa ponáhľa na vyšetrenie.

Spomínal vodič, že sa bude sťažovať?

Nie, vodič nespomínal, že sa bude sťažovať, zadržal som mu vodičský preukaz, nemal na zaplatenie pokuty.

Kedy ste sa dozvedeli, že vodič prišiel s „vlastnou verziou“ toho aká bola situácia pri jeho zastavení?

Nasledujúci deň ráno prišiel za mnou nadriadený, že mám napísať úradný záznam k danému vodičovi, nevedel som k čomu sa mám vyjadriť nakoľko som nepoznal verziu vodiča, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach, nakoľko som sociálne siete nepoužíval. Tak som požiadal kolegu, aby mi ukázal čo vodič zverejnil a následne som napísal ÚZ.

Čo vlastne vodič o Vás zverejnil?

Na začiatku na sociálnych sieťach zverejnil, že za Dražovcami zbadal, že na zastávke stojí matka s dieťaťom, ktoré dostalo záchvat. Rozhodol sa im pomôcť, no to ho vyšlo poriadne draho. Pomohol stav malého chlapca stabilizovať a ponúkol matke so synom, ktorí smerovali k babke a zabudli injekciu doma, odvoz do nemocnice. Doslova napísal:  ,,Povedali, že tu blízko majú rodinnú známu (lekárku), ktorej už volali. Frčíme. V tom ma zastaví polícia, lebo vedeli kde stáť. Vysvetľoval som, prosil a potom som už len nechápavo krútil hlavou. Ani do auta nepozreli. Vzali mi vodičský preukaz, lebo som nemal 66 eur hotovosť pri sebe a od laku ani doklady som nevedel nájsť. Dieťa prevzala ich známa, veľmi milá a rozcuchaná pani doktorka. A mamička? Vtlačila mi do rúk 10 eur so slovami: Ďakujem. Desiatnik som vrátil a pokračujem v ceste ďalej, veziem syna do BB.“ No a potom ďalej zverejňoval rôzne verzie do rôznych médií.

Aká bola Vaša reakcia?

V prvom momente žiadna, ľudia zverejňujú rôzne veci čo si obvykle nevšímam.

Mali ste správanie vodiča a jeho zastavenie zaznamenané na nahrávke? Ak si dobre pamätám, Soitrony vtedy ešte len začínali.

Nie, máte pravdu, vtedy sa Soitrony iba začínali montovať do vozidiel.

Čo nasledovalo po medializovaných informáciách?

Po týchto medializovaných informáciách sa mi na chvíľu zmenil život, nastal veľký mediálny tlak voči policajtom. Uvediem jeden  príklad, čo občan napísal na služobný mail: „Heslo pomáhaj a chráň, ako aj ich etické a charakterové vlastnosti za ktoré by sa mali ako muži červenať a mali by sa hanbiť pred ich rodinami a deťmi. Mali by ste ako polícia vrátiť 66 eur vodičovi, ktorý zachraňoval život dieťaťu pri prevoze. Aj také je dnes Slovensko po charakterovej línii od r. 1989.“  Mňa však kontrola neriešila, nakoľko vodič nepodal oficiálnu sťažnosť, všetko riešil prostredníctvom sociálnych sietí a v médiách.

Ako sa k situácií postavili kolegovia a zvlášť nadriadení?

Z reakcií kolegov na danú situáciu som cítil, že mi dôverujú. Moji nadriadení stáli od prvého momentu jednoznačne za nami a mali sme ich dôveru. Na začiatku medializovaných informácií som bol so svojim riaditeľom predvolaný  riaditeľovi KR PZ v Nitre JUDr. Miroslavovi Michalčíkovi, ktorému som  celú situáciu vysvetlil a už po prvom rozhovore s ním som nadobudol pocit, že mám jeho dôveru.  Riaditeľ KR PZ v Nitre sa do prípadu zapojil a dokonca prostredníctvom médií vyzval lekárku, ktorá údajne prevzala dieťa od spomínaného vodiča, nech sa prihlási na polícii podať vysvetlenie. Samozrejme, žiadna lekárka sa neozvala. Vodič bol niekoľkokrát pozvaný na konfrontáciu so mnou, viackrát prisľúbil, že príde ale ani jedenkrát sa nedostavil.

Aké boli Vaše ďalšie kroky?

Mediálny tlak voči mojej osobe neprestal, naopak stále sa stupňoval prostredníctvom sociálnych sietí a médií. Takže som sa rozhodol podať trestné oznámenie za ohováranie.

Poznáte náš návrh „advokáta policajtov“?

Jednoznačne sa prikláňam k názoru zaviesť advokáta policajtov, v danej chvíli v ktorej som sa ocitol, by mi jeho pomoc bola veľmi potrebná. Ja som bol v danej situácii veľmi vyťažený, práca, rodina, mediálny tlak, obhajovanie seba samého.

Ako sa konanie skončilo?

Vodič bol právoplatne obvinený za prečin ohovárania, verejne sa ospravedlnil a nakoniec myslím, že konanie bolo voči nemu podmienečne zastavené. Ja som hlavne chcel a to sa mi aj podarilo – aby pravda vyšla najavo, teda, že si to vodič vymyslel a ja som nespravil nič ani protizákonné, ani nemorálne. 

Naučila Vás niečo táto situácia?

Uvediem postreh po medializácií voči policajtom. Prostredníctvom sociálnej siete nás osoba podpísaná ako zástupca riaditeľa Slovenského Červeného kríža z Bratislavy veľmi kritizovala za náš prístup pri riešení vodiča aj napriek tomu, že nemala vyjadrenie z našej strany. Viete, na internete sa vyjadruje množstvo rôznych ľudí, ale toto sa ma dotklo a mrzelo ma to o to viac, že som niekoľkonásobný darca krvi. Uvediem ďalší postreh komunikácie so známou moderátorkou, ktorá sa so mnou rozprávala o uvedenom prípade – povedala mi doslova „ja som to musela odvysielať, to chceli v Bratislave“, názor nech si spraví každý sám. Ďalší príklad z prostredia sociálnych sietí, mediálny zabávač J. P. po priznaní sa vodiča, že všetko si vymyslel, verejne vodiča skritizoval (a to bol priateľom vodiča) a jednoznačne sa verejne postavil na stranu polície za čo mu ďakujem. Na záver by som chcel zdôrazniť, že najviac som si vážil  podporu  riaditeľa KR PZ v Nitre JUDr. Miroslava Michalčíka, za veľmi príkladné riešenie zložitej situácie, ktorému ďakujem aj touto cestou.

Kolega, v mene portálu PoradcaPolicajta.sk ďakujem za rozhovor a prajem Vám, aby sa podobná situácia neopakovala a aby ste vždy mali nadriadených, ktorí sa za Vás postavia tak, ako to bolo v tomto prípade.