V nasledujúcom článku, ktorý je druhým zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní priestupkov) alebo v niektorých prípadoch toto vyšetrovanie či odhaľovanie správne usmerniť. Nakoľko ide o voľne dostupné internetové stránky ako i informácie na nich, často dokážu byť nápomocné aj v oblasti Vašich súkromnoprávnych vzťahov.

Kontakty a iné

Sociálna poisťovňa – kontakty na jednotlivé pobočky: https://www.socpoist.sk/kontakty–xly/48023s.

Kontakty na jednotlivé prokuratúry: https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny-12cb.html.

Abecedný zoznam jednotlivých ulíc v Bratislave a ich zaradenie do pôsobností OR PZ a OO PZ nájdene na stránke: http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/kr_pz_ba/Ulice%20BA.pdf.

Uvedený zoznam vie napomôcť pri správnom adresovaní napr. žiadosti o predvedenie, žiadosti o vykonanie previerky pobytu osoby, o doručenie predvolania a pod. mieste príslušnému Obvodnému oddeleniu PZ.

Oficiálna webová stránka Oddelenia vnútornej bezpečnosti USA:

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

umožňuje preverenie pobytu osoby (napr. aj občana SR) v Spojených štátoch amerických. V prípade, ak sa osoba mala nachádzať na území Spojených štátov amerických je potrebné vyplniť vo formulári jej meno a priezvisko (bez diakritiky), dátum narodenia, číslo cestovného dokladu (séria a číslo bez medzery), a tiež krajinu, ktorá uvedený cestovný doklad vydala. V prípade pozitívnej lustrácie sa zobrazí údaj o tom, kedy osoba navštívila územie USA, teda deň príchodu a v prípade, ak už územie USA opustila, tak i deň odchodu. Taktiež je uvedený  údaj o tom, aký typ víz bol osobe udelený. Pri rozkliknutí tlačidla „GET THIS TRAVELER´S TRAVEL HISTORY“ sa zobrazí aj údaj o tom, kde osoba vstúpila na územie USA, a kde toto územie opustila.