V treťom  zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad odkazov na internetové stránky súvisiace s vyhľadávaním v katastri nehnuteľností, či už ide o vyhľadávanie vlastníka, listu vlastníctva, parcely, či konkrétnej nehnuteľnosti v katastrálnych mapách. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní priestupkov) alebo v niektorých prípadoch toto vyšetrovanie či odhaľovanie správne usmerniť. Nakoľko ide o voľne dostupné internetové stránky ako i informácie na nich, často dokážu byť nápomocné aj v oblasti Vašich súkromnoprávnych vzťahov.

Kataster nehnuteľností

Pri potrebe lustrácie v katastri nehnuteľností, resp. v katastrálnych mapách, nájdete všetky voľne dostupné informácie na stránke:

www.katasterportal.sk – obsahuje všeobecné vyhľadávanie podľa listu vlastníctva, parcelného čísla, mena vlastníka, stavby, bytu či nebytového priestoru.

https://cica.vugk.sk/ – obsahujúca informácie ako katasterportal.sk avšak s rozšíreným vyhľadávaním.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/  katastrálna mapa s možnosťou vyhľadávania konkrétnych budov či parciel. Po kliknutí na ne zobrazí vlastníka či iné údaje o predmetnej nehnuteľnosti.

Taktiež dávame do pozornosti, že na stránke www.katasterportal.sk je možné na základe Dohody o využívaní prístupu na Katastrálny portál v rozsahu vyhľadávania cez celé územie Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Geografickým a kartografickým ústavom Bratislava a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 02.10.2017, získať oprávneným používateľom rozšírené prístupové práva na katastrálny portál, ktoré umožňujú napr. vyhľadávanie cez celé územie Slovenskej republiky a nie iba v konkrétnom, presne zadanom, katastrálnom území. Toto je nápomocné napr. pri zisťovaní vlastníctva / spoluvlastníctva nehnuteľnosti na celom území Slovenskej republiky u konkrétnej FO / PO. Oprávnenými používateľmi sú podľa dohody: policajti OO PZ, policajti OKP OR PZ a OKP KR PZ, policajti ÚKP PPZ, policajti NAKA PPZ a policajti ÚHCP PPZ, vykonávajúci trestné konanie v zmysle Trestného poriadku, ktorí sú ustanovení do funkcie vyšetrovateľa, povereného príslušníka alebo vykonávajú OPČ. Z dôvodu verejnej dostupnosti internetovej stránky PoradcaPolicajta.sk a z dôvodu možného zneužitia poskytnutých údajov, nebudeme bližšie opisovať ďalší a presný postup pre úplnú registráciu oprávneného používateľa. Tento Vám v prípade záujmu radi poskytneme (prostredníctvom služobného emailu alebo telefónu) na Vašu žiadosť, ktorú nám môžete adresovať prostredníctvom kontaktného formulára TU.