Autori projektu Poradca Policajta, spolu s ďalšími zainteresovanými osobami adresovali ministerke vnútra Ing. Denise Sakovej, PhD., podnet, ktorého predmetom bola novelizácia Zákona o priestupkoch novou skutkovou podstatou, ktorá bude chrániť príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecných polícií pri výkone ich právomoci. O príčinách súčasného negatívneho stavu, ktorý je spôsobený legislatívnymi nedostatkami, sme písali celkom dva články (Urážky I., Urážky II.) a napokon sme Vás aj prostredníctvom našej facebookovej stránky informovali o podnete a dôvodoch, ktoré nás k jeho podaniu viedli.

Už v čase podávania podnetu sme si boli plne vedomí, že ide o aktivitu, ktorá má neistý výsledok. Nemáme zákonodarnú moc ani zákonodarnú iniciatívu, avšak odmietali sme a odmietame terajšie znenie zákonov, ktoré urážanie policajtov ignoruje. Preto sme spravili to, čo bolo v našich silách a podnet obsiahlo a podrobne spracovali a doručili ministerke napriek tomu, že sme boli odrádzaní od toho, aby sme takto konali. Mnohí nad nami krútili hlavou, prečo hasíme niečo, čo nás nepáli, veď to sú starosti tých z priameho výkonu. I keď často aj medzi policajtmi dochádza k selektovaniu na „výkon a tých z kancelárií“, tak treba povedať, že aj niektorým z kancelárií problémy policajtov a Policajného zboru ako celku nie sú ľahostajné, preto vznikol aj tento projekt. Spoločným menovateľom viacerých názorov, s ktorými sme sa stretli, bol ten predpoklad, že jednotlivci jednoducho nič nezmenia. Napokon nám však bola doručená odpoveď odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, ktorému bol náš podnet z kancelárie ministerky vnútra Slovenskej republiky postúpený na priame vybavenie.

Aby sme prešli priamo k meritu veci, odsek odpovede, ktorý úprimne prekvapil aj nás, citujeme: „Na základe metodickej a kontrolnej činnosti, ako aj z poznatkov z priameho výkonu služby príslušníkov Policajného zboru, zamestnanci odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru spracovali návrh na doplnenie skutkovej podstaty verbálneho útoku“.

Ďalej OPP P PZ v odpovedi spresnil, že v prípade najbližšej novely zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, majú v pláne iniciovať zapracovanie skutkovej podstaty, ktorá bude chrániť verejného činiteľa pred verbálnymi útokmi pri výkone jeho právomocí alebo pre výkon jeho právomocí, a včleniť ju do § 47 ods. 1 PrZ medzi priestupky proti verejnému poriadku.

Absolútne rozumieme tomu, že od návrhu k samotnej účinnosti novelizácie zákona je dlhý proces. No výsledok podnetu, ktorý sme podali, považujeme za mimoriadny úspech. O urážkach policajtov sa začalo hovoriť, na vedení rezortu a Policajného zboru sme pripomenuli, že ide o aktuálny problém, ktorý policajtov trápi, a je len na kompetentných, aby sa policajtov zastali a zmenu zákona skutočne dosiahli. Znovu ďakujeme tým, ktorí sa nebáli vystúpiť z davu, či na seba upozorniť, či len neboli k starostiam policajtom ľahostajní, a podporili nás tým, že sa k podnetu pridali. Ide o Nový odborový zväz polície a náčelníkov Mestských polícií mesta Nitra, Trnava, Žilina a Prešov. Ďalej budeme túto problematiku sledovať a o legislatívnom návrhu budeme včas informovať.