Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Praktické spôsoby zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní

Súčasťou domových prehliadok a prehliadok iných priestorov je často, pri rôznych druhoch trestnej činnosti, zaisťovanie počítačových údajov. Praktický postup zaisťovania takýchto údajov ale môže vyvolávať pochybnosti o zákonnosti ich zaistenia. V článku ponúkame návod, ako údaje zaistiť v súčinnosti so znalcom. Či ide o daňovú trestnú činnosť, pri ktorej sa hľadajú účtovné doklady,...

Doručovanie v trestnom konaní a uplatnenie fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku

Doručovanie poštových zásielok obsahujúcich najmä rozhodnutia, upovedomenia či predvolania orgánov činných v trestnom konaní, je upravené v §§ 65 a nasl. zákona č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok. Napriek zdanlivo jednoznačnej úprave inštitútu doručovania poštových zásielok a zákonom stanovených následkov nedoručenia, neprevzatia resp. odopretia prijatia takýchto poštových zásielok...

Účasť splnomocnenca poškodeného na výsluchoch prípravného konania

V predošlých článkoch sme sa venovali účasti obvineného na vyšetrovacích úkonoch a tiež účasti svedkom splnomocneného advokáta na jeho výsluchu. Posledným okruhom osôb, ktorým sa venujeme v súvislosti s účasťou na výsluchoch prípravného konania, sú poškodení, resp. ich splnomocnenci. Podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví,...

Polícia je služba občanom

„Vy, policajti, ste platení z mojich daní!“. „No tak, pán vodič, to by ste sa mali viac snažiť, aby ste platili tých daní viac, lebo my teda nie sme bohvieako platení...“. Nejeden rozhovor policajta s občanom končí práve načrtnutým spôsobom. V príspevku sa autori zamýšľajú vzťahom príslušníka Policajného zboru k verejnosti a naopak. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý...

Upovedomenie viacerých zvolených obhajcov o procesnom úkone v trestnom konaní

Obvinený, ako vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 4 Trestného poriadku, si môže v tej istej trestnej veci zvoliť viacerých obhajcov.  Neraz sa tak v praxi stáva, že obvinený má dvoch či dokonca aj viacerých obhajcov, nakoľko Trestný poriadok ich počet nijakým spôsobom neobmedzuje. Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v prípade upovedomovania takýchto obhajcov...

Útek Róberta Okoličányho odsúdeného na doživotie – chyba polície alebo systému?

Róbert Okoličány, označovaný tiež ako boss z východného Slovenska (resp. boss východoslovenského podsvetia), bol dňa 11.04.2018 rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odsúdený na doživotný trest odňatia slobody. Nakoľko sa menovaný Róbert Okoličány na súdne pojednávanie, pri ktorom došlo k vyneseniu uvedeného rozsudku, nedostavil, a taktiež sa nenachádzal v súdnej väzbe,...

Účasť svedkom splnomocneného advokáta na jeho výsluchu

V trestnom konaní okrem obhajcu obvineného či splnomocnenca poškodeného, využívajú práva aj svedkovia, ktorí sa na svoje výsluchy dostavia v sprievode nimi splnomocneného advokáta. Aké sú ale v tejto súvislosti práva svedka, advokáta a povinnosti orgánu činného v trestnom konaní? Svedecké výpovede sú súčasťou vlastne každého trestného konania. Svedkom sa venuje Trestný poriadok v § 127...

Účasť obvineného na procesných úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

Napriek tomu, že k účasti obvineného na úkonoch tak, ako to má na mysli § 213 ods. 1 Trestného poriadku, bolo napísaných množstvo článkov, ponúkame prehľad relevantných súdnych rozhodnutí, ktoré sú využiteľné pri rozhodovaní vyšetrovateľov a poverených príslušníkov o (ne)povolení účasti obvineného na úkonoch. Právo účasti obvineného na úkonoch prípravného konania je spojené so zásadou...